© 2017 JT Linjat Oy

Laatulupaus

Joukkoliikennelain 48 § mukainen laatulupaus.

 

Liikenneluvan haltija tai liikenneluvan haltijoiden yhteenliittymän on määriteltävä tarjoamiensa liikennepalvelujen laatu. Liikenneluvan haltijan on valvottava liikennepalveluja koskevan laatulupauksen toteutumista.

 

 1. Tarjottavat liikennepalvelut. 
  Koululaisliikenne - palvelualueena Keitele ja Viitasaari. 
  Linjaliikenne – Viitasaari - Keitele 
  Tilausliikenne - liikennealueena koko Suomi sekä asiakkaiden toiveiden mukaisesti Baltian maat, Venäjän Karjala, pohjoismaat ja muu Eurooppa.

 2. Palveluista sekä niiden muutoksista tiedottaminen. 
  Tilausliikenteen muutoksista ilmoitamme suoraan asiakkaan sähköpostiin tai soittamalla asiakkaalle. Käytämme myös tekstiviestejä muutoksista ilmoittamiseen.

 3. Käytössä olevien matkalippujen hinnat. 
  a. matkalippujen hinnat määräytyvät Oy matkahuolto Ab:n hinnaston mukaan 
  b. ostoliikenteen ostajan määrittämien hintojen perusteella.

 4. Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen.

 5. Käytössä olevat ajoneuvot 
  JT Linjat Oy:llä on käytössä 22-50 paikkaiset linja-autot.

  Kaikissa ajoneuvoissa on turistivarustus.

 6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen. 
  Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Palautetta saamme pääasiassa puhelimitse sekä kuljettajille kerrottuna. 
  Kaikki palaute käsitellään mitä pikimmiten.

 7. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimusten purku ja vahingonkorvaukset.
  Asiakaspalautteet ja valitukset käsitellään tapauskohtaisesti ja vastaamme asiakkaalle joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos palaute koskee vahingonkorvausta tai hinnan palautusta, asia tutkitaan tapauskohtaisesti ja jos aihetta on, pyritään aiheutettu paha mieli tai vahinko korvaamaan asiakkaan kanssa neuvoteltavalla tavalla. Varsinaisia vahinkoja varten meillä on kattava vakuutusturva.

 8. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen. 
  Pyrimme huomioimaan vammaiset ja liikuntaesteiset asiakkaamme sekä avustamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla, huomioon ottaen käytössämme olevan kuljetuskaluston.

 9. Henkilökunta. 
  Henkilöstömme on ammattitaitoista sekä motivoitunutta eri matkustajaryhmien palvelemiseen. Erityisasiakkaiden kohdalla kuljettajien koulutus ja työhön opastus tapahtuu kuljetuspalvelujen tilaajan toimesta.

Keiteleellä 1.7.2012

Juha Tossavainen 
JT Linjat Oy

Tulevat reissut